Taisyklės

Mes norime, kad visos Jūsų siuntos ir kroviniai būtų pristatyti kuo greičiau, todėl galite padėti išvengti galimų nesklandumų, jei siuntas supakuosite ir ant jų pažymėsite reikiamus duomenis:

Prašome visas pakuotes pažymėti ir ant jų nurodyti šiuos rekvizitus:

 • Siuntėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas;

 • Adresas ir pašto kodas;

 • Gavėjo vardas pavardė arba įmonės pavadinimas;

 • Tikslus pristatymo adresas ir telefono numeris;

 • Jei siunčiate daugiau nei vieną siuntą, ant jų užrašykite siunčiamų pakuočių skaičių (pavyzdžiui, 1/2, 2/2).

Gabenimui nepriimami šie daiktai:

 • Ginklai, šaudmenys, sprogstamosios medžiagos;

 • Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai, brangakmeniai, antikvariniai daiktai;

 • Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.

 • Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro, drėgmės ir kitos papildomos sąlygos.

 • Tabako gaminiai;

 • Alkoholiniai gėrimai.

 • Visos prekės, kurias draudžia įstatymas, bet kurios Vyriausybės ar valstybės ar vietos valdžios institucijos bet kurioje šalyje kur prekės yra gabenamos.